Tag

du lịch

Du lịch bền vững – một nền du lịch tốt hiện nay và còn bền vững dài lâu là những gì mà ngành du lịch đang cần. Đó không phải là một khái niệm mới, tuy nhiên, để hiểu rõ hơn thì chúng ta cần biết những gì? Khái niệm Du lịch bền vững trong...